Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
IBUPROFEN SANDOZ 200 MG 30 TABL
SANDOZ
30 tabletten
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000167/2568194.jpg
IBUPROFEN SANDOZ 200 MG 30 TABL
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1000167/2568194.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/1000167/2568194.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

4.95 € Reserveer
CNK code: 2568194
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Bij misselijkheid, maagpijn of zwarte stoelgang dadelijk uw arts raadplegen
 • Verminder stress, tabak, alcohol, koffie, sterke kruiden en chocolade
 • NIET langdurig gebruiken zonder medisch advies
 • Niet geven aan kinderen onder 12 jaar!
 • Bij het eten innemen
 • Probeer veel water te drinken
 • Alcohol vermijden
Specifieke vragen?

Gebruik

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Voor oraal gebruik. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikswijze:
Ibuprofen Sandoz 200 mg: neem 1 of 2 filmomhulde tabletten met een half glas water.
Ibuprofen Sandoz 400 mg: neem 1 filmomhulde tablet met een half glas water.

Aanbevolen Dosering:
Dit geneesmiddel is bestemd voor kortdurend gebruik. U moet de laagst mogelijke dosis innemen tijdens de kortste periode die nodig is om uw symptomen te verlichten.

Ibuprofen Sandoz 200 mg:
Volwassenen en adolescenten > 40 kg lichaamsgewicht (12 jaar en ouder)
Startdosering: 1 à 2 filmomhulde tabletten naargelang van de ernst van de pijn
Indien nodig 1 à 2 filmomhulde tabletten om de 4 à 6 uur, met een maximum van 2 per inname en 6 per dag.

Bij adolescenten (leeftijd: 12 tot en met 17 jaar):
Bij adolescenten dient een arts te worden geraadpleegd als dit geneesmiddel langer dan 3 dagen achter elkaar nodig is of als de symptomen verergeren.

Overschrijd de voorgeschreven dosis en behandelingsduur niet. Het risico op een hartaanval (myocardinfarct) of beroerte, dat in sommige gevallen in verband werd gebracht met ibuprofen, neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Ibuprofen Sandoz moet tijdens de maaltijd worden ingenomen. Het is aan te raden om een arts te raadplegen:
als de patiënt gevoelig is aan de maag
als de symptomen aanhouden of verergeren tijdens een gebruik van korte duur (3 dagen in geval van koorts; 4 dagen in geval van pijn)

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, of apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of, apotheker of verpleegkundige.

Opgelet met

Aandoeningen

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u lijdt of geleden heeft aan:
 • overgevoeligheid voor ibuprofen of voor één van de hulpstoffen;
 • een maag- of darmbloeding of perforatie na inname van andere anti-inflammatoire geneesmiddelen;
 • een maagzweer, 
 • ernstige nier-, hart- en/of leveraandoeningen;
 • bepaalde ziekten van het immuunsysteem (systemische lupus erythematodes of andere collageenaandoeningen).


U zou extra voorzichtig moeten zijn met dit geneesmiddel als u lijdt aan:

 • maag- of darmproblemen of chronische ontstekingen van de darm (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn),
 • hoge bloeddruk,
 • zwakke hart-, nier- of leverfunctie,
 • astma,
 • hooikoorts,
 • neuspoliepen,
 • langdurige slijmvliesontstekingen of ziekten die een vernauwing van de luchtwegen veroorzaken,
 • uitdroging,
 • hoge cholesterol,
 • diabetes,
 • waterpokken (varicella) en
 • ontstekingen (maskeren van symptomen). 

Zwangerschap

Dit geneesmiddel wordt niet aangeraden tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap. Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap mag het geneesmiddel niet gebruikt worden. Paracetamol is eventueel een beter alternatief.
Contacteer altijd uw arts bij zwangerschap of wanneer u zwanger wilt worden.

Borstvoeding

Dit geneesmiddel kan eventueel kortstondig gebruikt worden tijdens de borstvoeding. Belangrijk hierbij is dat de aanbevolen dosis gerespecteerd wordt. Het best wordt dit geneesmiddel dan juist na de borstvoeding ingenomen. Paracetamol  is eventueel een beter alternatief.
Contacteer altijd uw arts wanneer u borstvoeding geeft.

Autorijden

Als u last heeft van duizeligheid of slaperigheid bestuurt u best geen voertuigen of machines.

Alles eten

Het is belangrijk dat u er op let dat u voldoende gehydrateerd bent en blijft tijdens de behandeling door veel te drinken. U vermijdt ook best sterke kruiden die een irriterend effect op de maag kunnen hebben.

Alcohol

Beperk alcohol zoveel mogelijk. Alcohol kan het risico op maag- en darmzweer of maagbloeding verhogen.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik met andere ontstekingsremmende middelen of cortisone is er een groter risico op maag- of darmzweren. Het is raadzaam om bij gelijktijdig gebruik met andere ontstekingsremmende middelen uw arts te raadplegen.

Bij gelijktijdig gebruik met diuretica is het raadzaam om uw arts te contacteren. Het effect van deze geneesmiddelen kan verminderd worden waardoor er een verhoogd risico op een verminderde werking van de nieren bestaat.  Het is belangrijk om voldoende te drinken tijdens de behandeling met deze geneesmiddelen. Paracetamol  kan eventueel als alternatief voor dit geneesmiddel gebruikt worden in dit geval.

Bij gelijktijdig gebruik met acetylsalicylzuur (aspirine) is er een groter risico op maag- of darmzweren en bloedingen.

De werking van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, angina pectoris of hartfalen zal verminderen indien u deze samen neemt met ibuprofen. Controleer uw bloeddruk regelmatig. Raadpleeg uw arts.

Bespreek mogelijke interacties met geneesmiddelen en/of voedingssupplementen die u inneemt met uw arts. Alle mogelijke interacties staan beschreven in de bijsluiter.

 

 

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Migraine


Ziekte van Bechterew


Algemeen

Dit geneesmiddel bevat ibuprofen.

Ibuprofen behoort tot de klasse van de zogenaamde NSAID’s (niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen). Deze geneesmiddelen verminderen de effecten van enzymen die verantwoordelijk zijn voor pijn en ontsteking.

Uw arts/apotheker kan u dit geneesmiddel voorschrijven/aanraden voor de behandeling van pijn, koorts en/of ontstekingen, bijvoorbeeld bij:

 • hoofdpijn.
 • migraine.
 • tandpijn.
 • pijnlijke maandstonden.
 • pijn na de bevalling, na insnijding van de bilnaad bij bevalling.
 • Ontsteking na verwonding of na heelkundige ingreep.
 • ontsteking van de gewrichten, bijvoorbeeld artrose, reuma, ziekte van Bechterew.


Indien u na één week geen verbetering van de symptomen waarneemt, contacteer dan uw arts.
Het is ook belangrijk om tijdens de behandeling voldoende te drinken om uw hydratatie op peil te houden.

Bijwerking

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen geven. Niet iedereen heeft last van bijwerkingen.
De bijwerkingen verdwijnen meestal snel na stoppen van het geneesmiddel. De behandeling moet meteen gestopt worden wanneer een gastro-intestinale bloeding of zweer zich voordoet. Let op met bloed in de stoelgang (zwarte stoelgang), maagpijn en/of misselijkheid. Raadpleeg een arts.

Mogelijke nevenwerkingen zijn:

 • ademhalingsmoeilijkheden,
 • te lage of te hoge bloeddruk, invloed op het hart en vochtophoping (oedeem).
 • maagpijn,
 • misselijkheid,
 • pijn in de bovenbuik,
 • maagzuur,
 • gestoorde spijsvertering,
 • diarree of constipatie,
 • braken,
 • opgezwollen gevoel,
 • winderigheid,
 • verminderde eetlust,
 • maagdarmzweer,
 • bloed in de stoelgang,
 • maagdarmbloedingen,
 • hoofdpijn,
 • slapeloosheid of slaperigheid,
 • duizeligheid, zenuwachtigheid of verwarring,
 • huidreacties,
 • droge ogen en mond,
 • neusverkoudheid,
 • tandvleesabces.

Bij sterke overgevoeligheidsreacties is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk. Deze worden gekenmerkt door een opgezwollen gezicht, tong of strottenhoofd, kortademigheid, versnelde hartslag, verlaagde bloeddruk of ernstige shock.

Bij langdurig gebruik van hoge dosissen van dit geneesmiddel kan hoofdpijn ontstaan. Het is belangrijk dat u deze hoofdpijn dan niet probeert te behandelen met nog hogere dosissen. Contacteer uw arts wanneer u last heeft van hoofdpijn na inname van dit geneesmiddel.


Minder voorkomende bijwerkingen kan u terugvinden in de bijsluiter.

Heeft u last van bijwerkingen die niet op de bijsluiter vermeld staan, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Onze beste tips

Pijn

Als de oorzaak duidelijk is en de pijn is niet heel hevig, kun je zelf maatregelen nemen. Zo kun je zelf bijvoorbeeld een splinter verwijderen, een gekneusde enkel koelen met ijs, een spier masseren. Ook kun je een pijnstiller nemen.

Als de pijn heviger is dan je bent gewend, of je weet niet wat de oorzaak is, neem dan contact op met je huisarts.

Koorts

Koorst is in principe niet schadelijk. Het neemt meestal af wanneer men voldoende rust.
Omdat koorts zeer onaanganaam is, kun je eventueel een koortswerend middel innemen. De voorkeur gaat uit naar een geneesmiddel op basis van paracetamol. Deze stof heeft het minste neveneffecten ten opzichte van andere koortswerende middelen.

Wanneer kinderen last hebben van hoge koorts, kun je ze afkoelen in een lauw bad.
Het is zeer belangrijk dat je je kind voldoende laat drinken. Doordat ze zweten, verliezen ze meer water.
Soms kan hoge koorts bij kinderen leiden tot convulsies. Dit zijn oncontroleerbare samentrekkingen van de spieren. Indien mogelijk koel je het kind best af in een lauw bad (let op niet te koud).
In dit geval contacteer je ook best een dokter.

In sommige gevallen is het noodzakelijk een arts te raadplegen. 

Artrose

De klachten kunnen verminderen door beweging van het pijnlijke gewricht en training van de spieren daaromheen. Overbelasting moet je daarentegen voorkomen. Volgende tips kunnen helpen:

 • Houd je conditie goed op peil, blijf in beweging (rust roest, zeker bij arthrose) en beweeg voldoende. Wandelen, fietsen en zwemmen genieten de voorkeur. Bewegen in groep (Fitness, volksdansen, Tai-chi...) kan leuk zijn en stimuleert bovendien om ook te gaan bewegen als je er minder zin in hebt.
 • Alleen in een periode met veel pijn kan het zinvol zijn even rust te houden; probeer dit zo kort mogelijk te doen.
 • Als de pijnklachten hevig blijven na enkele dagen rust, neem dan contact op met de huisarts.
 • Vermijd overgewicht.
 • Bij overgewicht helpt afvallen om de heup- en kniegewrichten te ontzien.
 • Drink voldoende water, minstens 1,5 liter per dag.
 • Draag gemakkelijke schoenen die voldoende steun geven.
 • Verander regelmatig van lichaamshouding.
 • Vermijd te lange autoritten. Stop regelmatig en wandel wat rond.
 • Vermijd traplopen, hurken en knielen bij klachten ter hoogte van de knie en de heup.
 • Bij artrose in knie of heup kan het gebruik van een wandelstok (aan de gezonde kant) de klachten verminderen.
 • Probeer een voedingssupplement of geneesmiddel op basis van glucosaminesulfaat. Deze lichaamseigen stof kan wonderen doen.

In alle gevallen moet je voldoende drinken : dit is de eerste te respecteren regel. Bij ontsteking is het aangewezen verzurende voeding (zoals in citrusfruit en tomaten) te mijden en de consumptie van voedingsmiddelen rijk aan omega3 vetzuren (in vette vis zoals zalm, haring, makreel,...) te verhogen. Vergeet ook niet dat een zittend leven en overgewicht het risico op artrose negatief beïnvloeden...

In sommige gevallen is het noodzakelijk een arts te raadplegen.

Hoofdpijn

Het is bij weerkerende hoofdpijn vooral belangrijk om de uitlokkende factoren na te gaan.
Wanneer treedt de pijn vooral op?

 • Als het gaat om spanningshoofdpijn, bouw dan voldoende momenten van rust in.
  Doe wat aan sport en neem voldoende ontspanning.
 • Heb je vooral hoofdpijn na een ganse dag bureauwerk, ga dan eens na of je bureaumateriaal op de juiste hoogte is ingesteld.
 • Is er niets mis met je gezichtsvermogen? Een ganse dag staren op een computerscherm kan eveneens hoofdpijn in de hand werken. Bedenk dat er speciale brillen bestaan die het kijken naar een scherm vergemakkelijken.
 • Is één of ander voedingsbestanddeel de uitlokkende factor van uw migraine of clusterhoofdpijn? Noteer desnoods in een dagboek wat u zoal eet. Dit kan je helpen specifieke patronen te ontdekken.

In sommige gevallen is het raadzaam je arts te raadplegen.

Migraine

 • Zeg tegen andere personen wanneer je een migraineaanval krijgt en onderbreek je werk of ga rusten.
 • Probeer de uitlokkende factoren te vermijden. Deze zijn voor iedereen verschillend maar gekende triggers zijn; fel licht, lawaai, sterke geuren, temperateursschommelingen, te weinig lichaamsbeweging, emoties zoals boosheid of neerslachtigheid, hormonen in bepaalde anticonceptiemiddelen, enz.
 • Ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen een aanval uitlokken. Bijvoorbeeld cafeïne, oude kaas, noten, pindakaas, chocolade, alcohol, kunstmatige zoetstoffen, bouillonblokjes, sulfieten (in rode wijn en gedroogd fruit), nitriet (in gedroogd/gerookt vlees en orgaanvlees), gefermenteerde producten zoals sojasaus en miso, enz.
 • Het is vooral belangrijk dat je voor uzelf nagaat welke prikkels migraine bij je uitlokken en dat je deze tracht te vermijden. Houd eventueel een dagboek bij waarin je noteert wat je zoal deed en at voordat je een aanval kreeg. Op die manier kun je beter je eigen uitlokkende prikkels inschatten.
In sommige gevallen is het noodzakelijk een arts te raadplegen.

Menstruatiepijnen

Er zijn enkele tips die de pijnklachten kunnen verminderen:

 • Zorg voor een rustige en ontspannen houding
 • Een warmwaterzak ter hoogte van de onderbuik of een warm bad kan wonderen doen.
 • Als de pijn uitstraalt naar de rug kan massage van de onderrug enige verlichting brengen. Ook sommige turnoefeningen (bijvoorbeeld op handen en knieën zittend de rug beurtelings hol en bol maken) kunnen de pijn verlichten.
 • Vrouwen die veel vocht ophouden tijdens de menstruatieperiode kunnen eventueel geholpen zijn met vochtafdrijvende middelen (vb. brandnetelthee).

Personen gevoelig aan het premenstrueel syndroom geven we enkele bijzondere tips mee:

 • Beperk de hoeveelheid zout in het dieet om vochtretentie te reduceren.
 • Beperk het gebruik van zoetigheden en calorierijke producten. Deze kunnen bij sommige vrouwen leiden tot een snelle gewichtstoename. Vermijd best koffie en alcohol, zeker wanneer je last hebt van spanning ter hoogte van de borsten.
 • Mijd stressbevorderende factoren.

Soms is het nuttig je klachten met je arts te bespreken.

Rugpijn

Je kunt zelf heel wat acties ondernemen om je klachten te verlichten. Heeft je last van lage rugpijn?
Hou dan rekening met volgende tips:

 • Blijf bewegen! Probeer je pijn te overwinnen en zet je dagelijkse activiteiten verder. Je mag hier uiteraard niet in overdrijven. Zware voorwerpen laat je beter even liggen.
 • Ga niet in je bed liggen tot je rugpijn over is. Je rug zal hier alleen maar stijver door worden. Bovendien kunnen je rugspieren zo verslappen.
 • Vermijd situaties waarin je langdurig dezelfde houding moet aannemen, zoals lange autoritten of een hele dag voor de computer.
 • Massages kunnen deugd doen en de pijn eventjes verlichten. Let er wel mee op: een onervaren masseur laat je beter niet aan je ruggenwervel komen.
 • Rugoefeningen kunnen je helpen om sneller van je klachten af te raken. Begin hier echter niet op eigen houtje aan! Probeer ook niet die oefeningen uit die een kennis van je ooit deed of die je vond op internet. Ga eerst langs bij een professionele therapeut of kinesist. Deze personen kunnen je de juiste oefeningen aanleren. Het is dan aan je om deze oefeningen thuis zelf te herhalen.
 • Verwen jezelf met een warm bad of hete douche. Een warmwaterkruik of infrarood sauna kunnen ook verlichting brengen.

Let op! Deze maatregelen gelden alleen voor patiënten met lage rugpijn. Wordt je rugpijn veroorzaakt door een hernia, artrose of een andere specifieke aandoening? Dan zijn deze tips niet allemaal op je van toepassing!  In sommige situaties kan het namelijk belangrijk zijn om juist wel veel te rusten. Raadpleeg in deze gevallen steeds je arts alvorens zelf stappen te ondernemen.

In sommige gevallen is het noodzakelijk een arts te raadplegen.

Spierpijn en/of gewrichtspijn

 • Rust voldoende 
 • Koelen met ijs.
  Leg ijs of 'coldpack' nooit direct op de huid, maar gebruik als kompres een washandje of theedoek met ijsblokjes of een 'coldpack' erin.
 • Breng eventueel een ondersteunend verband aan, maar span dit niet te hard aan. Bij opzwelling van de spier kan hierdoor de bloedvaten worden ingeklemd waardoor zuurstoftekort en extra spierpijn kan ontstaan.
 • Plaats het gekwetste lichaamsdeel in de mate van het mogelijke in hoogstand. Ook dit voorkomt bloeduitstorting en blauwkleuring.
 • Een warmtepack kan verlichting brengen in geval van stramme en pijnlijke spieren. Pas dit pas 48 uur na de kneuzing toe, ook weer om bloeduitstortingen in te perken.
 • Heb je veel last van de pijn, dan kun je een eenvoudige pijnstiller nemen. Bij gewrichtspijn raadt de apotheek je paracetamol aan.

Het is belangrijk om blessures te voorkomen door

 • Een goede opwarming en afkoeling bij het sporten in te bouwen.
 • Vermijd overgewicht.

In sommige gevallen is het raadzaam je arts te raadplegen.

Tandpijn

De meeste tandproblemen hebben te maken met een slechte hygiëne of voedingsgewoonte.

 • Eet niet te veel zoetigheden en drink niet te veel koolzuurhoudende frisdranken.
 • Besteed de nodige aandacht aan het poetsen.
  Poets je wel goed en lang genoeg? Zorg dat je 2 tot 3 maal per dag uw tanden reinigt en let erop dat je elke tand poetst!
 • Gebruik je de juiste tandenborstel? Een elektrische ronde borstel reinigt je tanden doorgaans beter.
 • Het is raadzaam om niet te poetsen onmiddellijk nadat je iets zuur hebt gegeten of gedronken (denk aan citrusvruchten of vruchtensappen).
  Dit werkt de slijtage in de hand door het gecombineerd effect van het zuur en het borstelen.
 • Vergeet zeker ook niet te flossen na elke poetsbeurt. Op die manier verwijder je de voedingsresten die tussen je tanden blijven steken.
  Wie niet zo van flossen houdt, kan gebruik maken van kleine borsteltjes om tussen de tanden te kuisen.
 • Wees voorzichtig met tandenstokers. Wanneer je deze verkeerd of overmatig gebruikt, kunnen ze schade aanrichten aan je tandvlees of tanden.
 • Mondwaters (vb. Fluocaril®, Listerine®) kunnen aanvullend gebruikt worden (2 maal per dag), maar vervangen het poetsen zeker niet!
  Sommige mondwaters bevatten ook een ontsmettend middel. Dit kan nuttig zijn om te gebruiken in geval van een mondinfectie. Maar gebruik ze niet te lang! Ze kunnen ter hoogte van glazuur en tandvullingen soms verkleuringen geven of een aanleiding vormen tot schimmelinfecties of smaakveranderingen. Het gebruik blijft om die reden best beperkt tot een week.

In sommige gevallen is het raadzaam een arts te raadplegen. 

Verstuiking

 • Rust voldoende tot de pijn verdwijnt.
 • Breng gedurende enkele minuten ijs aan op de gekwetste spier om bloeduitstortingen tegen te gaan.
 • Breng eventueel een ondersteunend verband aan, maar span dit niet te hard aan. Bij opzwelling van de spier kunnen hierdoor de bloedvaten worden ingeklemd waardoor zuurstoftekort en extra spierpijn kunnen ontstaan.
 • Plaats het gekwetste lichaamsdeel in de mate van het mogelijke in hoogstand. Ook dit voorkomt bloeduitstorting en blauwverkleuring.
 • Een warmtepack kan verlichting brengen. Pas dit pas 48 uur na de kneuzing toe, ook weer om bloeduitstortingen in te perken.

In sommige gevallen is het raadzaam een arts te raadplegen. 

Keelpijn

 • Rust voldoende. Geef je stem ook rust. Praat zo weinig mogelijk en schreeuw zeker niet.
 • Vermijd roken en rokerige ruimtes.
 • Bevochtig je keel, dit stilt de pijn.
  • Zuig op snoepjes (liefst suikervrij).
  • Drink koude dranken of zuig op ijsklontjes.
  • Gorgel met een zoutoplossing (1 afgestreken koffielepel in een glas water).

In sommige gevallen is het noodzakelijk een arts te raadplegen.

Folder

Artrose

Artrose

wat is artrose - oorzaken - klachten - wat u zelf kunt doen - behandeling

 

Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis

wat is reumatoïde artrits - behandeling - lotgenoten - voeding en alcohol - roken - activiteiten - vruchtbaarheid en zwangerschap

 

Reumatoïde Artritis

over de ziekte - diagnose - behandeling - dagelijks leven - meer informatie
 

Voeding en reumatoïde artritis

reumatoïde artritis beter begrijpen - RA en voeding: wat zegt de wetenschap? - zelf aan de slag: praktische voedingsadviezen - feiten en fabels

 

Ziekte van Bechterew

Reumafonds de ziekte van Bechterew

over de ziekte - behandeling - dagelijks leven - meer informatie

 

VIB de ziekte van Bechterew

wat is de ziekte van Bechterew - oorzaak en verloop van de ziekte - diagnose - behandeling - toekomst als Bechterew patiënt - verschil tussen reuma, spondylarthropathie, S.A. en Bechterew - behandeling - Be-Giant studie - toekomst onderzoek

 

Migraine

Migraine

wat - wie - oorzaak - andere vormen van hoofdpijn - hulp zoeken - behandeling - leven met

 

Migraine

herkennen - aanval - ontstaan - voorkomen - behandelen

 

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. 

De andere stoffen in dit middel zijn:
microkristallijne cellulose
colloïdaal siliciumdioxide
natriumcarboxymethylcellulose
magnesiumstearaat
methylhydroxypropylcellulose
titaandioxide (E 171)
macrogol 400
talk