Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
OTRIVINE DUO 10 ML NEUSSPRAY
GLAXOSMITHKLINE CONS. HEALTHCARE
10 ml (70 dosissen) neusspray
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/2504405.jpg
OTRIVINE DUO 10 ML NEUSSPRAY
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/2504405.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/2504405.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

9.07 € Reserveer
CNK code: 2504405
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
 • Eerst zoutoplossing gebruiken om de neus te reinigen
 • Niet geven aan kinderen en jongeren onder 18 jaar
Specifieke vragen?

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen: één verstuiving in elk neusgat wanneer nodig, tot 3 maal per dag en niet langer dan 7 dagen. Er moet een periode van minstens 6 uur tussen twee dosissen in acht genomen worden. Gebruik niet meer dan 3 verstuivingen per dag in elk neusgat. Het is raadzaam dat u de behandeling met Otrivine Duo stopzet van zodra de symptomen verbeteren, ook al is dit eerder dan 7 dagen, om het risico op bijwerkingen te verlagen.

Er is maar beperkte ervaring met het gebruik bij patiënten ouder dan 70 jaar.

Als u denkt dat het effect van Otrivine Duo te sterk of te zwak is, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van toediening:

 • Snuit steeds uw neus voordat u de neusspray gebruikt.
 • Verwijder het beschermkapje. Knip de tuit niet. De doseerspray is klaar om op te laden voor gebruik.
 • Voor de eerste applicatie het pompje opladen door 4-maal te pompen. Daarna zal het pompje normaal opgeladen blijven tijdens perioden van regelmatige dagelijkse behandeling. Als de spray niet wordt uitgestoten bij het indrukken, of als het product meer dan 6 dagen niet gebruikt is geweest, moet het pompje opnieuw worden opgeladen door 4 maal te pompen zoals bij de eerste applicatie.
 • Houd het flesje rechtop.
 • Buig uw hoofd licht voorover.
 • Sluit één neusgat af door uw vinger tegen de zijkant van uw neus te drukken en stop het boveneinde van de spray in het andere neusgat. Druk snel op het pompje terwijl u langs de neus inademt.Herhaal deze handeling voor het andere neusgat.

Het effect treedt na 5 tot 15 minuten op.

Vermijd het verstuiven van Otrivine Duo in of rond de ogen.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na ‘EXP’; Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Algemeen

Dit geneesmiddel bevat ipratropiumbromide en xylometazoline.

Ipratropiumhydrobromide hoort tot de groep van de kortwerkende anticholinergica. Anticholinergica gebruikt in de neus helpen tegen een lopende neus.

Xylometazoline behoort tot de groep van de vasoconstrictoren. Dit zijn geneesmiddelen die de bloedvaten doen samentrekken. Xylometazoline wordt plaatselijk in de neus gebruikt bij een verstopte neus om de bloedvaatjes van het slijmvlies van de neus te laten samentrekken en zo de neus weer vrij te maken.

Uw arts/apotheker kan dit geneesmiddel voorschrijven/aanraden voor een verstopte neus die gepaard gaat met neusloop.

Niet langer dan 1 week ononderbroken gebruiken!

Onze beste tips

Verstopte neus

 • Was regelmatig je handen om te voorkomen dat je anderen besmet en raak je neus zo weinig mogelijk aan.
 • Gebruik papieren zakdoeken.
 • Snuit altijd maar één neusgat tegelijkertijd. Leer je kind van zodra het mogelijk is om de neus te snuiten om op die manier gesnuif te voorkomen.
 • Drink veel. Zo houd je de slijmen dun.
 • Inhalatie van waterdamp kan verlichting geven. De ademhaling door de neus wordt bevorderd door stomen.
 • Verlucht regelmatig je huis, werkplek en auto. Vooral afgesloten ruimten zijn bevorderlijk voor de overbrenging van virussen en microben.
 • Zorg voor een voldoende hoge vochtigheidsgraad in de (kinder)kamer. Als je de verwarming hebt aanstaan, bevestig je best een reservoir met water aan de radiator.
 • Een luchtbevochtiger met een paar druppels vluchtige olie (eucalyptus, menthol) kan verlichting geven.

In sommige gevallen contacteer je best je arts.

Samenstelling

De werkzame stoffen zijn xylometazolinehydrochloride en ipratropiumbromide. 1 ml bevat 0,5 mg xylometazolinehydrochloride en 0,6 mg ipratropiumbromide. 1 verstuiving bevat 70 microgram xylometazolinehydrochloride en 84 microgram ipratropiumbromide.

De andere stoffen zijn:
dinatriumedetaat
glycerol 85%
gezuiverd water
natriumhydroxide 
zoutzuur