Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
LACTEOL 20 CAPS
TRUVION HEALTHCARE
20 capsules
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/0826743.jpg
LACTEOL 20 CAPS
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/0826743.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/0826743.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

11.49 € Reserveer
CNK code: 826743
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
  • Voor kinderen jonger dan 3 jaar kan de capsule geopend en de inhoud met wat water gemengd worden
  • De capsule doorslikken met half glas water
  • Bevat lactose, opletten als u lactose-intolerantie heeft!
Specifieke vragen?
Werkzame bestanddelen
Meer info over
Meer info over

Gebruik

 Hoeveel gebruiken?

Als dit geneesmiddel door uw arts is voorgeschreven , respecteer dan de voorgeschreven dosis en de behandelingsduur. Als u de indruk heeft dat de werking van dit geneesmiddel te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Volwassenen en kinderen:
2 tot vier capsules per dag, afhankelijk van hoe hevig uw stoornis is. 
Zuigelingen:
2 capsules per dag.

Hoe gebruiken ?

De tabletten worden ingenomen met een glas water
Voor kinderen jonger dan 3 jaar kan de capsule geopend en de inhoud met wat water gemengd worden.

U kan op elk moment stoppen met dit geneesmiddel, maar overleg best met uw arts en/of apotheker.

Dosis vergeten?

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Teveel ingenomen?

Wanneer u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245 245).

Vraag uw arts en/of apotheker altijd om advies!

Opgelet met

Aandoeningen

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken:

  • u of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel.
  • u of uw kind heeft lactose-intolerantie.
  • u of uw kind heeft salmonellose, een infectie veroorzaakt door salmonellabacteriën.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts in een van volgende situaties:

  • bij koorts en braken;
  • bij bloed in de ontlasting of slijmerige stoelgang.
  • bij hevige dorst of het gevoel van droge mond. Deze tekenen wijzen op een begin van dehydratie veroorzaakt door groot vochtverlies.

Zwangerschap

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Geeft u borstvoeding, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Autorijden

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op het vermogen om voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Alles eten

Niet van toepassing.

 Alcohol

Niet van toepassing.

 

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum Die is te vinden op de verpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25 °C. Beschermen tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

In beeld

Algemeen

De werkzame stof in de middel is Lactobacillus. Lactobacillus zijn bacteriën die normaal voorkomen in het spijsverteringskanaal.

Dit middel kan gebruikt worden voor de behandeling van diarree bij zuigelingen, kinderen en volwassenen als aanvulling op rehydratatie en/of dieetmaatregelen.

Samenstelling

De werkzame stoffen zijn lactobacillus acidophilus, geïnactiveerd (5 miljard) en gefermenteerd kweekmilieu (geneutraliseerd) (80 mg), equivalent aan 170 mg werkzame stoffen voor een capsule.

De andere stoffen zijn:
kiezelzuur
talk
magnesiumstearaat
watervrije lactose
lactosemonohydraat
calciumcarbonaat
gelatine
water
titaandioxide