Voornaam:
     
Achternaam:
     
Email:
     
Jouw vraag / opmerking:
     
ISOBETADINE GYNECOLOGIE 500 ML
VIATRIS
500 ml oplossing voor vaginaal gebruik
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1183730.jpg
ISOBETADINE GYNECOLOGIE 500 ML
Thumbnail image for /UserFiles/Uploads/images/Products/1183730.jpg
/UserFiles/Uploads/images/Products/1183730.jpg

Prijs incl. btw: Vermelde prijs is inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en of typfouten.

12.60 € Reserveer
CNK code: 1183730
Leverbaar
Deskundig advies

Het product is vrij van voorschrift en kan opgestuurd worden. Vrij verkrijgbaar

Meer
Belangrijke informatie
Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies, buiten bereik van kinderen bewaren. Lees aandachtig de bijsluiter.
Vraag raad aan uw arts en/of apotheker. Indien u merkt dat u last krijgt van nevenwerkingen, gelieve steeds uw behandelende arts te contacteren.
Lees ook onze tips bij zelfmedicatie en verstandig gebruik van medicatie.
  Specifieke vragen?
  Werkzame bestanddelen

  Gebruik

  Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of uw apotheker.

  Het product moet altijd vaginaal worden gebruikt.

  De vloeistof nooit opdrinken.

  De aanbevolen dosering is:
  2 eetlepels verdunnen in ½ liter lauw water. De ontsmettende oplossing met behulp van een vaginale peer aanbrengen in de vagina, 1 of 2 keer per dag.

  Bewaren

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Bewaren bij kamertemperatuur (15°C-25°C). Houdbaarheid na opening: 6 maanden.

  Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

  Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  In beeld

  Samenstelling

  De werkzame stof in dit middel is polyvidonjodium.

  De andere stoffen in dit middel zijn:

  300 ml: nonoxinol 9
  gezuiverd water

  500 ml: laureth 9
  natriumhydroxide
  gezuiverd water